0936 656 929

Cách tính lãi suất thẻ tín dụng: Hướng dẫn chi tiết từ các ngân hàng hàng đầu Việt Nam

Là một trong những công cụ tài chính phổ biến, thẻ tín dụng không chỉ giúp bạn thanh toán tiện lợi mà còn mang lại nhiều ưu đãi hấp dẫn. Tuy nhiên, để sử dụng thẻ tín dụng một cách hiệu quả, bạn cần hiểu rõ về cách tính lãi suất thẻ tín dụng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết về cách tính lãi suất thẻ tín dụng từ các ngân hàng hàng đầu Việt Nam như MSB, BIDV, ACB, Vietcombank, SCB, Shinhan, HSBC, MB, VIB, TPBank, Techcombank, VPBank và Sacombank.

Lãi suất vay mua nhà tháng 4/2023 ở ngân hàng nào tốt nhất?
Lãi suất vay mua nhà tháng 4/2023 ở ngân hàng nào tốt nhất?

Cách tính lãi suất thẻ tín dụng MSB

Bước 1: Xác định lãi suất áp dụng Để tính lãi suất thẻ tín dụng MSB, bạn cần xác định lãi suất áp dụng cho loại thẻ của mình. Lãi suất thẻ tín dụng được quy định bởi MSB và có thể khác nhau cho từng loại thẻ.

Bước 2: Xác định số ngày chậm thanh toán Tiếp theo, bạn cần xác định số ngày chậm thanh toán của mình. Điều này được tính từ ngày hết hạn thanh toán cho đến ngày bạn thực hiện thanh toán.

Bước 3: Áp dụng công thức tính lãi suất Công thức tính lãi suất thẻ tín dụng MSB như sau: Lãi suất = Số ngày chậm thanh toán (Số tiền nợ Lãi suất hàng ngày)

Ví dụ, nếu bạn có số tiền nợ là 1.000.000 VND và lãi suất hàng ngày là 0,05%, sau 10 ngày chậm thanh toán: Lãi suất = 10 (1.000.000 0,05%) = 50.000 VND

Cách tính lãi suất thẻ tín dụng BIDV

Bước 1: Xác định lãi suất áp dụng Đầu tiên, bạn cần biết lãi suất áp dụng cho thẻ tín dụng BIDV của mình. BIDV sẽ công bố lãi suất áp dụng cho từng loại thẻ.

Bước 2: Xác định số ngày chậm thanh toán Tiếp theo, xác định số ngày bạn chậm thanh toán từ ngày hết hạn.

Bước 3: Áp dụng công thức tính lãi suất Công thức tính lãi suất thẻ tín dụng BIDV như sau: Lãi suất = Số ngày chậm thanh toán (Số tiền nợ Lãi suất hàng ngày)

Ví dụ, nếu bạn có số tiền nợ là 2.000.000 VND và lãi suất hàng ngày là 0,05%, sau 15 ngày chậm thanh toán: Lãi suất = 15 (2.000.000 0,05%) = 150.000 VND

Cách tính lãi suất thẻ tín dụng ACB

Bước 1: Xác định lãi suất áp dụng Đầu tiên, hãy tìm hiểu lãi suất áp dụng cho các loại thẻ tín dụng của ACB. Mỗi loại thẻ có thể có mức lãi suất khác nhau.

Bước 2: Xác định số ngày chậm thanh toán Tiếp theo, xác định số ngày bạn chậm thanh toán từ ngày hết hạn thanh toán.

Bước 3: Sử dụng công thức tính lãi suất Công thức tính lãi suất thẻ tín dụng ACB như sau: Lãi suất = Số ngày chậm thanh toán (Số tiền nợ Lãi suất hàng ngày)

Ví dụ, giả sử bạn có số tiền nợ là 3.000.000 VND và lãi suất hàng ngày là 0,06%. Nếu bạn chậm thanh toán trong 20 ngày: Lãi suất = 20 (3.000.000 0,06%) = 360.000 VND

Cách tính lãi suất thẻ tín dụng Vietcombank

Bước 1: Tìm hiểu lãi suất áp dụng Trước tiên, hãy tìm hiểu về lãi suất áp dụng cho thẻ tín dụng Vietcombank. Lãi suất có thể khác nhau cho từng loại thẻ.

Bước 2: Xác định số ngày chậm thanh toán Tiếp theo, xác định số ngày bạn chậm thanh toán từ ngày hết hạn.

Bước 3: Áp dụng công thức tính lãi suất Công thức tính lãi suất thẻ tín dụng Vietcombank như sau: Lãi suất = Số ngày chậm thanh toán (Số tiền nợ Lãi suất hàng ngày)

Ví dụ, giả sử bạn có số tiền nợ là 4.000.000 VND và lãi suất hàng ngày là 0,07%. Nếu bạn chậm thanh toán trong 25 ngày: Lãi suất = 25 (4.000.000 0,07%) = 700.000 VND

Cách tính lãi suất thẻ tín dụng SCB

Bước 1: Biết lãi suất áp dụng Đầu tiên, điều quan trọng là biết lãi suất áp dụng cho thẻ tín dụng SCB của bạn. Mỗi loại thẻ có thể có mức lãi suất khác nhau.

Bước 2: Xác định số ngày chậm thanh toán Tiếp theo, xác định số ngày bạn chậm thanh toán từ ngày hết hạn thanh toán.

Bước 3: Sử dụng công thức tính lãi suất Công thức tính lãi suất thẻ tín dụng SCB như sau: Lãi suất = Số ngày chậm thanh toán (Số tiền nợ Lãi suất hàng ngày)

Ví dụ, giả sử bạn có số tiền nợ là 5.000.000 VND và lãi suất hàng ngày là 0,08%. Nếu bạn chậm thanh toán trong 30 ngày: Lãi suất = 30 (5.000.000 0,08%) = 1.200.000 VND

Cách tính lãi suất thẻ tín dụng Shinhan

Bước2: Xác định lãi suất áp dụng Trước hết, bạn cần tìm hiểu lãi suất áp dụng cho thẻ tín dụng của Shinhan. Lãi suất có thể khác nhau tùy thuộc vào từng loại thẻ.

Bước 3: Xác định số ngày chậm thanh toán Tiếp theo, xác định số ngày bạn chậm thanh toán từ ngày hết hạn thanh toán.

Bước 4: Áp dụng công thức tính lãi suất Công thức tính lãi suất thẻ tín dụng Shinhan như sau: Lãi suất = Số ngày chậm thanh toán (Số tiền nợ Lãi suất hàng ngày)

Ví dụ, giả sử bạn có số tiền nợ là 6.000.000 VND và lãi suất hàng ngày là 0.09%. Nếu bạn chậm thanh toán trong 35 ngày: Lãi suất = 35 (6.000.000 0.09%) = 1.890.000 VND

Vui lòng lưu ý rằng cách tính lãi suất thẻ tín dụng có thể khác nhau giữa các ngân hàng. Để biết chính xác cách tính lãi suất cho thẻ tín dụng của bạn, hãy liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ để được tư vấn.Cách tính lãi suất thẻ tín dụng Vietcombank:

  1. Xác định lãi suất áp dụng: Tra cứu lãi suất áp dụng cho thẻ tín dụng Vietcombank thông qua website hoặc liên hệ với ngân hàng.
  1. Xác định số ngày chậm thanh toán: Tính số ngày bạn chậm thanh toán từ ngày hết hạn thanh toán cho đến ngày bạn thực hiện thanh toán.
  1. Áp dụng công thức tính lãi suất: Lãi suất = Số ngày chậm thanh toán (Số tiền nợ Lãi suất hàng ngày)

Ví dụ: Nếu bạn có số tiền nợ là 3.000.000 VND và lãi suất hàng ngày là 0,07%, sau 20 ngày chậm thanh toán: Lãi suất = 20 (3.000.000 0,07%) = 420.000 VND

Lưu ý: Cách tính lãi suất thẻ tín dụng có thể khác nhau giữa các ngân hàng. Hãy liên hệ với Vietcombank để biết cách tính lãi suất chính xác cho thẻ tín dụng của bạn.

Cách tính lãi suất thẻ tín dụng ACB:

  1. Xác định lãi suất áp dụng: Tra cứu lãi suất áp dụng cho thẻ tín dụng ACB thông qua website hoặc liên hệ với ngân hàng.
  1. Xác định số ngày chậm thanh toán: Tính số ngày bạn chậm thanh toán từ ngày hết hạn thanh toán cho đến ngày bạn thực hiện thanh toán.
  1. Áp dụng công thức tính lãi suất: Lãi suất = Số ngày chậm thanh toán (Số tiền nợ Lãi suất hàng ngày) Ví dụ: Nếu bạn có số tiền nợ là 4.000.000 VND và lãi suất hàng ngày là 0,08%, sau 25 ngày chậm thanh toán: Lãi suất = 25 (4.000.000 0,08%) = 800.000 VND

Vui lòng liên hệ với ACB để biết cách tính lãi suất chính xác cho thẻ tín dụng của bạn, bởi cách tính có thể khác nhau giữa các ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.